Other Articles

in100y collage6

Paradigm-shifting: The Transformative Impact of Future Mind Tours and the Intervention into the Art- and Capital System
Abstract/manchet:
Future Mind Tours (FMT) er det performanceunivers, der ’framede’ de fire In100Years-seminarer fra juni 2011 til januar 2012. I denne artikel læses FMT som en æstetisk intervention i en hverdagslig kontekst (seminaret), herunder det økonomiske system, idet dette dominerer næsten alle sider af vores hverdagsliv. FMT danner dermed udgangspunktet for en analyse af de vigtige forskydninger, der sker inden for både kunst- og kapitalsystem i øjeblikket. Forskydningerne kan ultimativt transformere begge systemer indefra og skabe helt nye og forhåbentligt mere bæredygtige sammenhænge.
Download pdf.»