SANDY OG KLIMAFORUDSIGELSERNE

Orkanen Sandy hærger USAs atlanterhavskyst. Hvis den hærgede Europa, ville den se ud som på billedet (hentet fra BBCs hjemmeside). Stort set hele Vesteuropa ville være i skudlinien på en og samme gang. Så galt gik det ikke denne gang, men … read more

Comments

25% of all-time global GDP produced since 2000 – true!

About a year ago, The Economist produced a graph which has been making the rounds. It depicts the development in global economic output over the last 20 centuries, representing the output of each century as a percentage of combined output … read more

Comments

Rio+20 og politik fra neden

Forud for Rio+20 skrev Elinor Ostrom denne kommentar: Green from the grassroots. En kommentar, som rækker videre end til blot denne konference. Ostrom laver en elegant syntese mellem på den ene side nøgterne forventninger til hvad FN-systemet og globalt bindende … read more

Comments