Sustainable Transitions

in100y elements16

“Sustainable Transitions” er en forskningsalliance financieret af Det Strategiske Forskningsråd. Det handler om, at omstilling er vanskelig, fordi udviklingsforløb inden for både teknologi, brugspraksisser og institutionaliseringer finder sted som koblede processer, der bærer præg af system inerti. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan denne system inerti kan håndteres på baggrund af historiske erfaringer og erfaringer fra udlandet, herunder særligt Holland. Læs mere på www.sustrans.dk og mød en af alliancens forskere, Erik Hagelskjær Lauridsen, fra DTU Management Engineering på seminaret den 2.-3. november.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *